Zadzwoń do nas:
+48 516 273 505

Napisz wiadomość:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

Opracowujemy dokumentację ATEX obejmującą:

  • Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW),
  • Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW),
  • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to najważniejszy dokument w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego. Opracowanie to swoim zakresem obejmuje także ocenę ryzyka wybuchu (ORW). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej mówi, że jeżeli na terenie zakładu występuje zagrożenie niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, palnych par cieczy, gazów, mgieł to pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

Zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i w obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem (OZW).

Dla wielu osób, w tym specjalistów w branży zagrożenie wybuchem, w szczególności pyłów to wciąż temat tabu. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się potraktować tą tematykę szczególnie i rozpracować ją dogłębnie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy to serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnej wyceny i wyznaczenia terminu realizacji zlecenia.

Wróć do listy

Chcesz skorzystać z usługi?

Skontaktuj się z naszym specjalistą

 Kinga specjalista

mgr inż. poż. Kinga Styrczula

+48 516 273 505

kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

 Kinga specjalista

mgr inż. poż. Kamil Styrczula

+48 698 825 253

kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Kinga i Kamil Styrczula

Zadzwoń do nas:
+48 516 273 505

Napisz wiadomość:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

SYMULACJE, EKSPERTYZY, OPERATY, UZGODNIENIA, DOKUMENTACJA