Zadzwoń do nas:
+48 516 273 505

Napisz wiadomość:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES STOSOWANYCH
W SERWISIE WWW.RZECZOZNAWCY-PPOZ.PL

 

Data pierwszej publikacji: 21.11.2021 r.
Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2023 r.

 

Skontaktuj się z nami

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl oraz numerem telefonu: + 48 516 273 505.

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Styrczula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH KAMIL STYRCZULA ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeszowie przy ulicy Pułaskiego 7/136, NIP: 735270281, REGON: 366424140.

 

Co zawiera ta polityka?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

 

 1. Pamiętaj, że kontaktując się z nami poprzez pocztę e-mail przekazujesz nam swoje dane osobowe na przykład imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail.

 2. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.

 3. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.

 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

 

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e‑mail.

 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.

 3. Korzystamy z certyfikatu SSL, który zabezpiecza transmisję poufnych danych używanych na twojej firmowej stronie internetowej przed przechwyceniem przez niepowołane osoby.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.

 2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych.

 3. Już na tym etapie chcemy Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

 • Obsługa poczty
  Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Jakie dane przetwarzam: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane wskazane w treści wiadomości;

 • Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO
  Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.
  Jakie dane przetwarzam: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, dane wskazane w fakturach, rachunkach oraz inne przekazane mi dane.

 • Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej
  W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  Jakie dane przetwarzam: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, dane wskazane w fakturach, rachunkach oraz inne przekazane mi dane.

 • Wykorzystanie cookies na stronie
  Podstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
  Jakie dane przetwarzam: Twoje IP oraz zachowanie na moich stronach internetowych;

 • Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. na Facebooku
  Podstawą przetwarzania jest uprawnienie mnie jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
  Jakie dane przetwarzam: Twoje IP oraz zachowanie na moich stronach internetowych; Twoja dane wskazane w publicznym profilu na Platformach META np. miejsce zatrudnienia, wizerunek (zdjęcie profilowe).

 • Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
  Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Jakie dane przetwarzam: Wszystkie dane wymienione w tej tabeli.

 • Księgowy/rachunkowy
  Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Jakie dane przetwarzam: Imię nazwisko, NIP, REGON, dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej, adres;

 • Odstąpienia od umowy
  Jeżeli odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
  Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu odstąpienia od umowy.
  W przypadku danych przekazanych w procesie odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.
  Jakie dane przetwarzam: Imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

 
TWOJE PRAWA

 

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli Kamil Styrczula, jako administrator Twoich danych, otrzyma od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to ma on obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, ma wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to ma obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych Kamil Styrczula ma też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Instagram czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 4. Podmioty przetwarzające dane:

  - nazwa.pl sp. z o.o. z/s ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej; 
  - Kancelaria Rachunkowa LIBRO Jadwiga Pączek, Instalatorów 3, 35-211 Rzeszów – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
  - ARTIST Design studio z siedzibą ul. Na skały 3a/3, 35-321 Rzeszów – w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej;
  - Pixel Meta – narzędzie marketingowe.

 5. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

  a) Facebook - https://www.facebook.com/rzeczoznawcy.ppoz
  b) Instagram - https://www.instagram.com/kingastyrczula/

 

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.

 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.

 4. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).

 5. Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej („Cookiem sesyjne”), a także mogą być zachowywane na Twoim urządzeniu i pozwalają na rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na moich stronach („cookies trwałe”).

 6. Cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania odwiedzanej przez Ciebie strony i jeśli nie wyrazisz zgody na ich działanie, to strona może nie działać prawidłowo.

 7. Cookies mogą służyć działaniom analitycznym dzięki czemu możliwa jest analiza ilości wizyt i zbieranie informacji oraz ruchu na moich stronach, dzięki czemu mogę udoskonalać moje działania w sieci.

 8. Cookies mogą pochodzić na naszej stronie również od dostawców zewnętrznych, które są zastosowane na żądanie dostawcy zewnętrznego wskazanego w dalszej części polityki.

 9. Cookies dostawców zewnętrznych mogą służyć do personalizacji treści, pomiar reklam i treści, informacje na temat ich odbiorców i rozwój ich produktów.

 10. Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

 11. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

  a. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram,
  b. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Meta Pixel.

 12. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, aby informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach były zapisywane w historii Twojej przeglądarki, możesz skorzystać z trybu incognito, jeśli przeglądarka, z której korzystać ma taką funkcję.

 

LOGI SERWERA

 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

 1. Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona internetowa zawierają wtyczki przekierowujące do nich.

 2. Jesteśmy administratorami profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania moim profilem, tworzenia społeczności
  i interakcji z obserwatorami.

 3. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.

 4. Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączeniez nimi po kliknięciu w ikonę platformy.

 5. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony.

 6. Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

 7. W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazuję także polityki prywatności platform tak byś mogła/mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

  a. Facebook - https://www.facebook.com/rzeczoznawcy.ppoz
  b. Instagram - https://www.instagram.com/kingastyrczula/

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZ FANPAGE NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

 

1. Dane osobowe osób odwiedzających fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

2. Dane te uzyskaliśmy od Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.

Przetwarzamy dane osobowe osób, które: 

 • Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem
 • Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zarządzania niniejszymi fanpage-ami na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizujemy oraz świadczonych przez nas usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram,
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook lub Instagram, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger lub chat,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

4. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane osobowe gromadzone przez Instagram, tj. historia wpisów, historia aktywności w relacjach, wiadomościach i chacie, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Instagrama;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook; 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

6. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Informujemy Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.

10. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook i Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd. możemy przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Meta oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj https://www.facebook.com/business/help/336550838147603


PIKSEL META

 

 1. Piksel Meta to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku i/lub Instagramie do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.

 2. Dostawcą usługi jest Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia

 3. Chcemy, żebyś był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Meta są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook i/lub Instagram.

 4. Na swojej stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane prawnie uzasadnionym interesem Administratora w postaci marketingu własnych usług.

 5. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów firmy Meta znajdujących się poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Meta zapewnia jednak, że stosuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/

 6. Więcej o tym narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel

 

CZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.

 2. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzam przez okres:

 • 3 lub 6 lat + 1 rok
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
 • do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności
  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Materiały umieszone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

 3. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

 4. Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

 5. Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.Dziękujemy za Twój poświęcony czas.

Kamil i Kinga Styrczula

 

RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Kinga i Kamil Styrczula

Zadzwoń do nas:
+48 516 273 505

Napisz wiadomość:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

SYMULACJE, EKSPERTYZY, OPERATY, UZGODNIENIA, DOKUMENTACJA